Rejestracja maszyny i uprawnienia do jej obsługi - Maszyny HDS

Rejestracja maszyny i uprawnienia do jej obsługi

Dane urządzenie wykorzystywane do pracy w takich przede wszystkim dziedzinach, jak budownictwo, przemysł, nawet kiedy to mówimy o wszelkiego rodzaju remontach nie może okazać się maszyną fikcyjną. Z tego wynika, że aby korzystać z danej maszyny musimy mieć na nie papiery. Powinna ona być uwzględnione w ewidencji.

Przypuśćmy, że chcemy taki sprzęt eksploatować, a zgodnie z prawem decydujemy się na przegląd UDT. Wówczas to na przykład możemy nasz wózek jezdny nie tylko sprawdzić, ale i liczyć na wpis do rejestru UDT. W przypadku jakim to jest rejestracja wózki widłowe mogą być dopuszczone do użytku, a zatem operator takiej maszyny może zacząć swoją pracę.

Należy tu jednak pamiętać o jednym bardzo ważnym fakcie. To, że taka maszyna może pracować, dzięki odpowiednim zezwoleniom, nawet zyskując certyfikację nie będzie możliwe, jeżeli operator nie posiada uprawnień. Nie ma tu znaczenia czy osoba taka potrafi nawet bardzo dobrze wykonywać swoją pracę. Instytucja, jaką to jest UDT stwierdzając fakt braku uprawnień nie zezwoli na korzystanie z maszyny pracownikowi nieuprawnionemu. Pracodawca wówczas to może taką osobę wysłać na szkolenie, z zapewnieniem, że po zdobyciu kwalifikacji przez kursanta przyjmie go na wcześniej zabezpieczone stanowisko, bez względu na to czy będzie ono obstawione, czy też nie. Wówczas to UDT nie będzie blokował takiej możliwości. Reasumując: dwa podstawowe warunki muszą być spełnione, a zatem sprzęt musi być zarejestrowany i sprawny, a pracownik nie tylko przeszkolony do jego obsługi ale i winien posiadać uprawnienia.

Written by Kierownik

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *